Problematikker

Et soveværelse uden latter og aktivitet ender med at blive kedeligt og mørkt. Det påvirker resten af forholdet, og det kan være svært at finde tilbage til hinanden igen.

Sex er virkelig en god målestok for, hvordan jeres parforhold har det. Men man skal ikke lade sig snyde af, at der også findes problemstillinger, der kræver, at man holder en lille pause med sex. Dog er det vigtigt at få aktiviteterne i soveværelset genoptaget, så de ikke helt dør ud.

Her er nogle af de mest typiske problematikker beskrevet, og der er givet et kort bud på, hvordan de måske kan løses. Afhængig af problemets karakter, må I overveje, om der er brug for mere professionel hjælp.

 

1. Manglende viden

Det er et meget almindeligt problem blandt par, og det skal bestemt ikke undervurderes. Utrolig mange kvinder er ikke klar over, hvordan deres kønsdele er sat sammen, og ved dermed heller ikke, hvordan de opnår seksuel tilfredstillelse. Mange mænd kender kun sine kønsdele ud fra det, de selv har afprøvet, men er ikke klar over, hvordan en god orgasme opnås med en partner. Ligeledes er hele orgasmeverdnen helt forskellig fra mand til kvinde. En mand har helt sikkert lært at bringe sig selv til udløsning, men ikke alle kvinder har den samme erfaring med sig selv. Til gengæld kan en kvinde opleve flere orgasmer på kort tid, hvor en mand skal vente mindst 20 minutter – en time, før han er klar igen.

Stillinger, orgasmer og anatomi er kun en del af det tekniske. Hertil hører også en følelsesmæssig del, som igen er helt forskellig fra mand til kvinde. Endvidere er vi helt forskellige, selvom der er tale om det samme køn. Sex er kompliceret og kræver en del erfaring og viden, og selvom dette skulle blive opnået, kan problemerne ikke undgås.

De færreste har talt med deres forældre om sex, og næsten lige så få har modtaget god seksualundervisning i skolen – dette problem er heldigvis kommet mere frem i lyset. Men det er ikke et fag for sig selv, selvom det måske burde være det. Vi lærer ud fra, hvad vi har hørt fra andre, set i tv og på internettet. Sex er et selvstudie.

Hvad kan I gøre? Benyt jer af de 1000 vis af bøger, der er skrevet om sex. Tal med et vennepar eller en sexolog. Vær nysgerrige, og ikke bare på det tekniske, men også på hinandens seksuelle identiteter. Erkend at sex kan være svært, men handler det om manglende viden, er det bare at gå i gang.

2. Skyld og skam

Mange mennesker er ikke i stand til at give sig selv helt hen i den seksuelle agt, heller ikke selvom deres tanker fortæller dem, at seksuelle følelser er skønne. Ligemeget hvor meget de prøver, vil der hele tiden være en usynlig grænse for, hvor langt de må gå, eller hvad de må gøre med deres partner. Grunden til dette kan være en dyb følelse af skyld og skam.

En stor følelse af skyld er ikke ens betydende med, man har grund til at føle skylden. Dog er den ganske legal, men det kan være en hjælp at finde ud af, hvor den kommer fra. Er man vokset op med en opdragelse, der har fortalt, at seksuelle følelser er en del af kødet og begæret, og at det er noget ondt eller forkert, kan det skabe en kæmpe skamfølelse – også selvom man er i et fasttømret forhold eller ægteskab, hvor sex burde være en nydelse. Ikke mindst kan seksuelle overgreb skabe så stor en skam- og skyldfølelse, at man næsten ikke kan være i sin krop – og hvordan skulle man så kunne give sig selv 100% til sin elsker.

Skylden og skammen kan også komme af noget, man er kommet til at gøre, sådan så den egentlig er reel nok. Måske har man overskredet nogle grænser med en tidligere kæreste, måske har man haft sex, før man egentlig havde tænkt, det skulle være. Det kan være mange forskellige ting, men det er nok til at føle stor skyld og skam.

Hvis I oplever dette i jeres sexliv, er det vigtigt at få bearbejdet dette – eventuelt gennem terapi. Det kan påvirke sexlivet i stor stil, men også jeres forhold på mange andre områder.

Vær også opmærksom på, at skylden ofte er bundet til en bestemt oplevelse, hvor skamfølelsens rødder kan være svære at identificere. Det er en vigtig forskel.

 3. Vrede

Vrede kan også spille en stor rolle, når det handler om det seksuelle liv. Der findes to former for vrede i dette tilfælde: den fortidige og den nutidige. Den fortidige vrede kan have udviklet sig til bitterhed og ligge under overfladen hele tiden. Måske er man ikke bevidst om dens nærvær, men det er nok til at forstyrre livet og sexlivet. Hvis en kvinde har fået mindre opmærksomhed af sine forældre end hendes søskende, fordi hun måske er den stille type, kan det skabe en stor vrede mod en eller begge af forældrene. Den slags vrede er svær at lokalisere, men den er ægte nok, og det er ikke let at have sex med en vred kvinde og omvendt er det svært at have sex, hvis man er vred. Dette vil kræve en bearbejdning af denne.

Er der tale om den mere nutidige vrede, handler det ofte om konflikter mellem parret. Hvis disse konflikter ikke løses, kan det ende med at kvinden trækker sig tilbage og mister lysten helt til sex, og manden går ind i sin hule og bliver dominerende omkring sin partner. Grundet mænds sexdrift, kan en længere tid uden sex skabe stor agression i en mand. Han er muligvis ikke selv klar over, hvor vreden kommer fra, men ligger der uløste konflikter, som har resulteret i længere tid uden sex, mindskes vreden ikke. Derfor er det vigtigt at få talt ud om tingene og tilgive hinanden – hver gang.

4. Lav selvfølelse

Når vi føler, vi ikke lykkes, eller at vores selvværd daler, kan det skabe ubevidste handlingsmønstre, hvor man forsøger at undgå sex. For mænd handler det lave selvværd ofte om manglende præstation i form af at være forsørger, faderskab eller partnerskab. Føler han ikke, at han lykkes i en eller flere af disse ting, vil han ikke have lyst til at gå ind i nogen seksuelle aktiviteter med sin partner, da det måske også vil mislykkes. For kvinder handler det ofte om udseendet, krop og hår med mere. Er dette ikke nogenlunde tilfredsstillende, og føler hun sig ikke anerkendt eller villet af sin mand, kan det frarøve hende sexlysten. Fordi kvinder går så meget op i deres udseende, vil de også være bevidste om dette i den seksuelle agt, og ikke mange ser overdrevet lækre ud, når de sidder i en bestemt stilling eller er ved at nå det seksuelle klimaks. Er der allerede en følelse af at ikke være sexet nok, er det ikke rart at skulle i gang med sex. Det kan også handle om det indre selvværd, hvor hun ikke føler sig som en god mor eller partner eller måske som menneske generelt.

Både skylden og skammen, vreden og selvfølelsen er ting, vi ikke kan se, og derfor kan det i mange tilfælde kræve en form for hjælp til at finde årsagen til et forstyrret sexlivet. Det er ikke et nederlag at søge hjælp, men derimod et skridt mod et bedre og mere fantastisk liv sammen.

5. Præstationsangst

Denne angstform er også et problem for mange, og det ses ofte efter en eller flere mislykkede forsøg på at opnå stærk sexlyst eller tilfredsstillelse. Det ses oftest hos kvinder, da det også er dem, der tit kæmper med lysten.

Hvis mænd oplever denne angst, kan det handle om at ikke kunne få en erektion eller at komme for tidligt eller at ikke kunne tilfredsstille sin partner. Starter vi med at være bange, vil det ikke kunne lade sig gøre at få den rette tilfredstillelse. Dette er et fysiologisk faktum, da vores nervesystem ikke både kan opleve frygt eller angst og seksuel tilfredstillelse på en gang.

I mange tilfælde kan kvinden måske føle, at hvis hun ikke får en orgasme, vil det være et tegn på, at hendes partner er en dårlig elsker, og det ønsker hun ikke at udsætte ham for. Manden synes måske, han skal kunne få en erektion hurtigt og bevare den og dermed kunne tilfredsstille sin kvinde. Uanset bliver det selvforstærkende, da frygtens tilstedeværelse gør, at man ikke kan komme og oplever dermed endnu en mislykket præstation. Den er svær at få knækket, og en metode, man kan anvende mod at få det løst, er målrettet kognitivt arbejde med tankemønstrene for at komme til at fokusere anderledes end på frygten inden den seksuelle aktivitet. En anden metode er mindfulness, hvilken kan sætte en dæmper på spontaniteten, men det vil kun være indtil problemet er løst.

6. Seksuelle overgreb

Børn og unge som har oplevet seksuelle overgreb, er ekstremt forvirrede over deres seksualitet. Ligeledes vil de ikke være i stand til at gennemskue grænsen og dermed få sagt stop. Som teenagere kan de opleve at have flere seksuelle partnere, men i det øjeblik de kommer i et fasttømret seksuelt forhold/ægteskab, vil de lukke i seksuelt.

For at bryde barrierne, må den fortrædede dele sine tanker og følelser med en, de stoler på. Det er ikke sikkert, at det første valg bør være partneren. Skal hele sandheden ud og bearbejdes, kan det være godt at gå i terapi først. Herefter kan man så dele følelserne med sin partner. Det kan være svært at være tillytter til en historie om seksuelt overgreb. Derfor må detaljerne eventuelt blive i terapirummet. Her er det også vigtigt, at der ikke bliver praktiseret seksuelle aktiviteter undervejs i processen, der kan vække eller skrække den fortrædede til at få flash backs og dermed lukke i igen. Det er en enorm svær problemstilling at stå i som par, men den eneste vej er at bearbejde traumet, så den seksuelle frihed i mellem jer atter kan nydes.

7. Konflikter i forholdet

Der er ingen tvivl om, at jeres individuelle konflikter vil lægge sig i soveværelset, hvis tingene ikke bliver løst. Den mest almindelige konflikt handler om afvisning. Hvis den ene er vred på den anden eller måske endda afskyr den anden, kan jeres seksuelle samliv heller ikke fungere. I værre tilfælde kan parterne udvikle handlemønstre, der er irriterende for den anden, blot for at undgå det seksuelle samværd. Det kunne f.eks være tv-kiggeri, irriterende bevægelser i forspillet, undgåelse af samtale, uenighed om hvad tid på dagen osv. Det er ganske ubevidst, men kan være med til at trække jer mere fra hinanden.

Kommunikation om konflikterne er nøglen. Taler I ikke om de ting, der sker imellem jer, vil det til sidst blivet tiet ihjel og slukke gnisten. Det kan være svært at finde tilbage til hinanden, hvis man har ladet konflikterne overtage, og det kræver aktivt arbejde. Selv for de par, der kan opleve at bruge sex som “plaster på såret” efter en god konflikt, er det stadig en metode til at undgå at tale om tingene. “Make-up-sex” er ikke en løsning, selvom det kan være en nydelse i øjeblikket.